Chung cư A Tuệ Chị Tâm Imperia Nguyễn Huy Tưởng

  • Khách hàng:Anh Tuệ - Chị Tâm
  • Năm thi công:
  • Địa chỉ:Imperia Nguyễn Huy Tưởng
  • Loại công trình:Nội thất chung cư